See other templatesSee other templates

Menu

[pb_row background="solid" solid_color_value="#dbe7f8" solid_color_color="#dbe7f8" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding_top="10" div_padding_right="10" div_padding_bottom="10" div_padding_left="10" ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="Highlight" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

این صفحه توسط نسخه رایگان از یک محصول جذاب از جوملاشاین به نام JSN PageBuilder (فقط برای جوملا 3.X) ساخته شده است.

 

لطفا برای بررسی نسخه PRO این افزونه بر روی دکمه زیر کلیک کنید .

[/pb_text][pb_buttonbar el_title="Button Bar 1" buttonbar_alignment="center" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="نسخه نمایشی" link_type="url" button_type_url="http://demo.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-pagebuilder/jsn-pagebuilder-overview.html" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-primary" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="دریافت افزونه" link_type="url" button_type_url="http://www.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-pagebuilder.html" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-success" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_text el_title="معرفی صفحه ساز JSN" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="0" ]

صفحه ساز JSN یک ابزار کامل است که به شما در ساخت و مدیریت یک وب سایت جوملا 3.x کمک می کند. صفحه ساز JSN تنها برای ساخت صفحات جدید نیست بلکه تمامی صفحات قدیمی خود را نیز می توانید مجددا طراحی کنید، زیرا کار آن به طور مستقیم روی مطالب و ماژول است. حتی اگر شما یک تازه کار جوملا  هستید، حالا می توانید صفحات مورد علاقه خود را بدون هیچ نگرانی ای بسازید. و برای برنامه نویسانی که از کد زیاد خسته شده اند این افزونه مفدی زندگی شما را بهتر و در زمان شما صرفه جویی می کند. شما می توانید از هرگونه دانش برنامه نویسی آزاد باشید.

[/pb_text][pb_divider el_title="Divider 2" div_margin_top="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#e8e8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="ویژگی های برجسته از صفحه ساز JSN" tag="h3" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Yanone Kaffeesatz" font_size_value_="28" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]ویژگی های برجسته از صفحه ساز JSN[/pb_heading][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="کشیدن و رها کردن" icon="icon-checkmark" ]ساده ترین راه ایجاد و مرتب کردن عناصر یک صفحه
[/pb_list_item][pb_list_item heading="ویرایش بصری" icon="icon-checkmark" ]شروع آسان بدون مواجه شدن با محدودیت ها
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="عناصر پیشرفته" icon="icon-checkmark" ]عناصر اساسی و پیشرفته برای بهینه سازی مطالب.

[/pb_list_item][pb_list_item heading="پیش نمایش آنلاین" icon="icon-checkmark" ]نمایش لحظه ای از آنچه با محتوا و طراحی ها در جریان است
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][pb_column span="span4"][pb_list el_title="ویژگی ها" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="circle" icon_background_color="#ffffff" icon_c_value="#47a447" icon_c_color="#47a447" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="متحرک سازی توکار" icon="icon-checkmark" ]سبک های متنوع برای ایجاد وب سایتی چشم نوازتر
[/pb_list_item][pb_list_item heading="طرح بندی واکنشگرا" icon="icon-checkmark" ]نمایش بسیار زیبا بر روی همه مرورگرها و دستگاه های موبایل
[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_divider el_title="Divider 4 copy" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][pb_heading el_title="عناصر نمونه" tag="h3" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Yanone Kaffeesatz" font_size_value_="28" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]عناصر نمونه[/pb_heading][pb_heading el_title="جدول فهرست قیمت" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]جدول فهرست قیمت[/pb_heading][pb_pricingtable el_title="جدول قیمت" prtbl_elements="title__#__attributes__#__button__#__ " appearing_animation="0" ][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_wjhUDt" prtbl_item_attr_title="Attribute 1" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_4MOE2r" prtbl_item_attr_title="Attribute 2" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtableattr_item prtbl_item_attr_id="attr_MzdBk8" prtbl_item_attr_title="Attribute 3" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtableattr_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="رایگان" prtbl_item_desc="رایگان" prtbl_item_price="10000 ریال / ماه" prtbl_item_button_text="خرید" link_type="no_link" prtbl_item_attributes="--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--UfhJBeOX--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--1--quote-- item_item_desc=--quote--1--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--kbQlRgPJ--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--100 MB--quote-- item_item_desc=--quote--100 MB--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__pb_prtbl_checked checked_id=--quote--YyClXJUX--quote-- checked_value=--quote--yes--quote--__#__" prtbl_item_feature="no" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="__default_id__" prtbl_item_attr_title="" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_wjhUDt" prtbl_item_attr_title="Attribute 1" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_4MOE2r" prtbl_item_attr_title="Attribute 2" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_MzdBk8" prtbl_item_attr_title="Attribute 3" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="استاندارد" prtbl_item_desc="استاندارد" prtbl_item_price="20000 ریال / ماه" prtbl_item_button_text="خرید" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" prtbl_item_attributes="--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--UfhJBeOX--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--5--quote-- item_item_desc=--quote--5--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--kbQlRgPJ--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--500 MB--quote-- item_item_desc=--quote--500 MB--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__pb_prtbl_checked checked_id=--quote--YyClXJUX--quote-- checked_value=--quote--yes--quote--__#__" prtbl_item_feature="yes" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_wjhUDt" prtbl_item_attr_title="Attribute 1" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_4MOE2r" prtbl_item_attr_title="Attribute 2" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_MzdBk8" prtbl_item_attr_title="Attribute 3" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][pb_pricingtable_item prtbl_item_title="حرفه ای" prtbl_item_desc="حرفه ای" prtbl_item_price=" 50000 ریال / ماه" prtbl_item_button_text="خرید" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" prtbl_item_attributes="--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--UfhJBeOX--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--20--quote-- item_item_desc=--quote--20--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__--open_square--pb_pricingtable_item_item item_prtbl_id=--quote--kbQlRgPJ--quote-- prtbl_item_item_content=--quote--2 TB--quote-- item_item_desc=--quote--2 TB--quote-- --close_square----open_square--/pb_pricingtable_item_item--close_square--__#__pb_prtbl_checked checked_id=--quote--YyClXJUX--quote-- checked_value=--quote--yes--quote--__#__" prtbl_item_feature="no" ][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="__default_id__" prtbl_item_attr_title="" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_wjhUDt" prtbl_item_attr_title="Attribute 1" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="text" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_4MOE2r" prtbl_item_attr_title="Attribute 2" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][pb_pricingtable_item_item prtbl_item_attr_id="attr_MzdBk8" prtbl_item_attr_title="Attribute 3" prtbl_item_attr_value="" prtbl_item_attr_desc="" prtbl_item_attr_type="" ][/pb_pricingtable_item_item][/pb_pricingtable_item][/pb_pricingtable][pb_divider el_title="Divider 3" div_margin_top="40" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][pb_heading el_title="دکمه ها" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]دکمه ها[/pb_heading][pb_buttonbar el_title="Button Bar large" buttonbar_alignment="inherit" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="پیش فرض" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="مقدماتی" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-primary" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="اطلاعات بیشتر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-info" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="موفقیت آمیز" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-success" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="هشدار" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-warning" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="خطر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-danger" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="با آیکن" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" icon="icon-comments" button_size="btn-lg" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="لینک" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-lg" button_color="btn-link" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][pb_buttonbar el_title="Button Bar 3" buttonbar_alignment="inherit" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="پیش فرض" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="مقدماتی" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-primary" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="اطلاعات بیشتر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-info" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="موفقیت آمیز" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-success" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="هشدار" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-warning" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="خطر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-danger" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="با آیکن" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" icon="icon-comments" button_size="default" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="لینک" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="default" button_color="btn-link" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][pb_buttonbar el_title="Button Bar small" buttonbar_alignment="inherit" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="پیش فرض" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="مقدماتی" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-primary" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="اطلاعات بیشتر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-info" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="موفقیت آمیز" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-success" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="هشدار" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-warning" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="خطر" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-danger" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="با آیکن" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" icon="icon-comments" button_size="btn-sm" button_color="btn-default" ][/pb_buttonbar_item][pb_buttonbar_item button_text="لینک" link_type="url" button_type_url="http://" open_in="current_browser" button_size="btn-sm" button_color="btn-link" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][pb_divider el_title="Divider 3 copy" div_margin_top="40" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span6"][pb_heading el_title="آکاردئون" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]آکاردئون[/pb_heading][pb_accordion el_title="آکاردئون یک" initial_open="1" multi_open="no" filter="no" appearing_animation="0" ][pb_accordion_item heading="مورد اول" ]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

[/pb_accordion_item][pb_accordion_item heading="مورد دوم" ]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

[/pb_accordion_item][/pb_accordion][/pb_column][pb_column span="span6"][pb_heading el_title="تب" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]تب[/pb_heading][pb_tab el_title="تب یک" initial_open="1" fade_effect="no" tab_position="top" appearing_animation="0" ][pb_tab_item heading="مورد یک" ]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

[/pb_tab_item][pb_tab_item heading="مورد دو" ]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

[/pb_tab_item][/pb_tab][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_divider el_title="Divider 4" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][pb_heading el_title="Carousel " tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]Carousel [/pb_heading][pb_carousel el_title="Carousel 1" align="center" dimension_width_unit="px" show_indicator="no" show_arrows="yes" automatic_cycling="no" appearing_animation="0" ][pb_carousel_item image_file="images/5934475449_f521f3734f_o.jpg" heading=" مورد اول Carousel" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
[/pb_carousel_item][pb_carousel_item image_file="images/6096091433_26865b495b_o.jpg" heading="مورد دوم Carousel" ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
[/pb_carousel_item][/pb_carousel][pb_divider el_title="Divider 5" div_margin_top="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="پس زمینه قابل پیمایش" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]پس زمینه قابل پیمایش[/pb_heading][/pb_column][/pb_row][pb_row background="image" image="images/4543060842_c9870d9d20_o.jpg" position="center center" paralax="yes" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding_top="50" div_padding_right="10" div_padding_bottom="50" div_padding_left="10" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="پس زمینه قابل پیمایش حیرت انگیز" tag="h3" text_align="center" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Open Sans" font_style="bold" color="#ffffff" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#000000" appearing_animation="0" ]پس زمینه قابل پیمایش حیرت انگیز[/pb_heading][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_divider el_title="Divider 5 copy" div_margin_top="40" div_margin_bottom="40" div_border_width="1" div_border_style="solid" div_border_color="#ebe8e8" appearing_animation="0" ][/pb_divider][pb_heading el_title="انیمیشن توکار" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]انیمیشن توکار[/pb_heading][pb_text el_title="نمایش انیمیشن : اسلاید از بالا" width_unit="%" enable_dropcap="no" appearing_animation="slide_from_top" appearing_animation_speed="medium" ]نمایش انیمیشن : اسلاید از بالا. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیستری را برای طراحان رایانه ای و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.[/pb_text][/pb_column][/pb_row][pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_heading el_title="Built-in animation copy" tag="h4" div_margin_bottom="20" text_align="inherit" font="custom" font_face_type="google fonts" font_face_value="Source Sans Pro" font_size_value_="20" font_style="bold" color="#5e5f66" border_bottom_style="solid" border_bottom_color="#a81010" appearing_animation="fade_in" appearing_animation_speed="medium" ]و بسیاری دیگر از عناصر پیشرفته در انتظار شما هستند که آنها را کشف کنید ...[/pb_heading][pb_buttonbar el_title="Button Download" div_margin_top="30" buttonbar_alignment="center" buttonbar_show_title="yes" buttonbar_show_icon="yes" buttonbar_group="no" appearing_animation="0" ][pb_buttonbar_item button_text="دانلود رایگان" link_type="url" button_type_url="http://www.joomlashine.com/joomla-extensions/jsn-pagebuilder.html" open_in="current_browser" icon="icon-download" button_size="btn-lg" button_color="btn-danger" ][/pb_buttonbar_item][/pb_buttonbar][/pb_column][/pb_row]

برو بالا